Organisatie

De organisatie bestaat momenteel uit leden van de volgende 10 kerken: Agapè Gemeente, Bethlehemkerk, Elimkerk, Evangelische gemeente De Schuilplaats, Grote Kerk, Morgensterkerk, Rooms-Katholieke Parochie, Sionskerk, Vergadering der Gelovigen en de Vrije Baptistengemeente Papendrecht.

De organisatie is onderverdeeld in 4 werkgroepen: Kinderen, Jongeren, Volwassenen en een algemene werkgroep. De algemene groep houdt zich bezig met de techniek, opbouw, PR, veiligheid, EHBO, presentatie, terreinindeling, catering, financiën, sponsoring, evangelisatie, gebed en nazorg.

Via het Contactformulier kunt u in contact komen met onze organisatie